Ga naar hoofdinhoud
06 - 109 36 045 info@topsportconnect.nl

Doorwerken tot 67? Ook in de bouw geen enkel probleem!

Maar liefst 71 procent van de deelnemers aan het jaarlijkse Salarisonderzoek van Cobouw en Berenschot (voornamelijk UTA-personeel) geeft aan zijn huidige functie prima tot zijn 67ste uit te kunnen voeren. Extra opvallend is dat vooral ouderen (vanaf 45 jaar) aangeven minder moeite te hebben met doorwerken tot hun 67ste.

In de leeftijdsgroep 18-30 jaar ligt het percentage dat zegt de huidige functie tot zijn 67ste uit te kunnen voeren meer dan tien procentpunten lager dan in de leeftijdsgroep 61+: 65 procent tegen 77 procent. Naarmate werknemers ouder worden geven ze steeds minder vaak aan dat hun werk te zwaar is.

“Een verklaring voor die getallen kan liggen in het feit dat ouderen vaak al minder zwaar werk zijn gaan doen,” stelt Hans van der Spek van Berenschot. “Of dat ze – omdat ze al dichter bij hun pensioen zijn – de rest van hun carrière minder zwaar inschatten. Voor iemand van 25 is de 42 jaar die nog volgt slecht te overzien. Daarnaast speelt natuurlijk de bewustwording rond dit thema mee”

Jongeren geven aan eigen bedrijf te willen starten

De respondenten die aangeven hun huidige functie niet tot aan hun aow te kunnen uitvoeren hebben daarvoor diverse redenen, maar de zwaarte van het werk voert de boventoon. Jongeren noemen echter ook vaak dat ze van plan zijn door te groeien of een eigen bedrijf te willen beginnen. Ook de razendsnelle ontwikkelingen in de markt, waardoor het werk veranderd worden vaak genoemd.

Een minderheid van nog geen 30 procent geeft aan de huidige functie niet te kunnen blijven vervullen tot de pensioengerechtigde leeftijd. Jongeren lijken daarbij in te zien dat ze, om langer en gezonder te kunnen blijven werken, zich moeten blijven ontwikkelen.

DIA blijkt maar nauwelijks bekend

Juist om ervoor te zorgen dat bouwpersoneel langer en vitaler kan blijven werken is in de nieuwe cao vastgelegd dat sinds 1 januari 2017 het preventief medisch onderzoek (PAGO) wordt uitgebreid met een adviesgesprek. Samen heet dit de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor werknemers.

Die DIA blijkt in de branche echter nog niet erg bekend. Slechts 18 procent van de deelnemers aan het salarisonderzoek zegt te weten wat de DIA is. Overigens blijkt dat bij die 18 procent de DIA door de werkgever actief wordt gestimuleerd. 28 procent van hen denkt dat het verzuim door de DIA zal afnemen en 27 procent vermoed dat er meer gebruik gemaakt zal worden van opleidingsmogelijkheden.

Prima balans tussen werk en privé

Voor een overgrote meerderheid van de ondervraagden is omscholing of opleiding dé sleutel om mensen in de bouw langer gezond te laten werken. Maar liefst 84 procent zegt bereid te zijn zich te laten omscholen als ze daardoor langer inzetbaar zijn.

Meer dan de helft van de ondervraagden (55 procent) ervaart een hoge werkdruk. Toch lijken de meeste bouwmedewerkers daar niet echt mee te zitten. Want 62 procent geeft tegelijkertijd aan een prima balans te hebben gevonden tussen werk en privé.

Bron: Cobouw

Back To Top