Ga naar hoofdinhoud
06 - 109 36 045 info@topsportconnect.nl

Minder verzuim door vitale medewerkers

Het terugdringen van verzuim staat hoog op de agenda van de meeste bedrijven. Verzuim wordt onder meer in de hand gewerkt door een toenemende vergrijzing, langer doorwerken en een ongezonde levensstijl. Dat vormt een belangrijke reden voor leidinggevenden binnen bedrijven om meer aandacht te besteden aan de vitaliteit van hun medewerkers om daarmee de gezondheid te bevorderen.

Veel bedrijven investeren in de gezondheid van hun medewerkers door het inhuren van een sporttrainer. De gezondheidsopbrengst hiervan is echter meestal van tijdelijke aard. Want zodra de training erop zit, zullen de medewerkers doorgaans ook stoppen. Het bevorderen van een duurzaam vitale leefstijl is daarom essentieel. Dit leidt ertoe dat medewerkers vitaal zijn voor nu en in de toekomst.

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?
Vitale medewerkers leveren bedrijven winst op, dit vindt plaats op drie niveaus. Ten eerste zijn vitale medewerkers meer betrokken, gemotiveerder, productiever en gezonder. Ten tweede levert investeren in vitale medewerkers geld op; studies tonen aan dat investeren in vitale medewerkers een besparing van minimaal vierhonderd euro tot maximaal zevenduizend euro per werknemer per jaar oplevert. Daarnaast stijgt de concurrentiepositie van het bedrijf door een hogere arbeidsproductiviteit. Tot slot draagt een investering in vitale medewerkers bij aan een positief imago van het bedrijf. Het draagt immers bij aan verlaging van de kosten van de gezondheidszorg en het bevordert het algehele welzijn in de samenleving.

Een vitale medewerker besteedt gemotiveerd aandacht aan alle aspecten die belangrijk zijn voor een duurzaam vitale levensstijl: gezonde voeding, voldoende ontspanning, voldoende beweging en vitaal gedrag. Om de vitaliteit optimaal te bevorderen helpt het aanstellen van een professionele vitaliteitscoach welke medewerkers hierin begeleidt. Deze coach biedt hulp aan op alle vlakken en begeleidt het bedrijf vanaf het begin naar een duurzaam succes.

Wanneer een bedrijf investeert in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerker ontvangt deze naast de genoemde voordelen een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Vanaf oktober 2015 kunnen bedrijven vijftig procent van de coaching- en begeleidingskosten declareren.

Wat is de rol van intrinsieke motivatie in een duurzaam vitale levensstijl?
Vaak worden vitaliteitprogramma’s bedacht zonder dat de medewerker zelf veel inbreng heeft. Terwijl het bevorderen van intrinsieke motivatie bij medewerkers kan zorgen voor het makkelijker beginnen en volhouden van een vitale levensstijl. Meerdere componenten dragen eraan bij dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn én blijven ten aanzien van een vitale levensstijl: gevoel van autonomie, competent zijn en sociale verbondenheid. Wanneer u als bedrijf samen met een ervaren vitaliteitscoach aandacht besteedt aan het verhogen van intrinsieke motivatie door middel van het bevorderen van deze drie componenten zijn mensen vaker geneigd om zelf te werken aan een duurzame vitale leefstijl en dit ook vol te houden.

Naast intrinsieke motivatie zijn er meerdere determinanten die belangrijk zijn voor het volhouden van een vitale levensstijl. Als bedrijf kunt u hiermee rekening houden en in samenwerking met een professionele vitaliteitscoach kijken welke determinanten het beste bij uw bedrijf en medewerkers passen. Een eerste voorbeeld is het verhogen van zelf-effectiviteit. Dit is het verhogen van vertrouwen bij een medewerker in het behalen van zijn doel om vitaal te worden. Dit kan onder andere bevorderd worden door het geven van positieve feedback en het laten zien van succesvolle voorbeelden uit de omgeving.

Een tweede determinant is coping vaardigheden. Werknemers met positieve coping vaardigheden kunnen makkelijker omgaan met moeilijke situaties, gedachten of emoties. Een derde belangrijke determinant is positief affect. Het is belangrijk dat alle medewerkers van uw bedrijf positief tegenover een vitale levensstijl staan. Andere determinanten waar u als bedrijf op in kunt spelen zijn sociale steun, tijd, beschikbare ruimte, plezier en het wegnemen van andere sociale barrières. Wanneer u als bedrijf slim inspeelt op deze determinanten wordt de kans dat uw medewerkers langdurig vitaal zijn sterk verhoogd. Een professionele vitaliteitscoach is goed in staat om deze determinanten mee te nemen in een op maat gemaakte interventie voor het bevorderen van vitale medewerkers, voor nu en in de toekomst.

Een vitale levensstijl vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Niet alleen de werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid van haar medewerkers, ook de inzet van medewerkers is bepalend voor het bereiken van duurzame vitaliteit. Een goed onderbouwd en doordacht vitaliteitsprogramma onder begeleiding van een professionele vitaliteitscoach welke rekening houdt met de bovenstaande determinanten, kan een zeer waardevolle bijdrage hieraan leveren.

Samenvattend leveren duurzaam vitale medewerkers grote voordelen op. Wilt uw bedrijf duurzaam vitale werknemers hebben voor nu en in de toekomst dan kan intrinsieke motivatie en de andere determinanten voor het volhouden van een duurzaam vitale levensstijl een oplossing bieden. Dit kan bereikt worden met behulp van een goed onderbouwd vitaliteitsprogramma onder leiding van een professionele vitaliteitscoach.

Bron: Sportknowhowxl
(door: Lenny van der Schoot & Lucian van Ingen)

Back To Top