Ga naar hoofdinhoud
06 - 109 36 045 info@topsportconnect.nl

Menu Topsporters

 Topsporters

Topsport Connect heeft een wijdvertakt netwerk van bedrijven en organisaties en connecties met (ex)topsporters. Wij geloven in zinvolle verbinding van topsport en bedrijfsleven rond de thema’s vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Topsporters weten hoe belangrijk vitaliteit, mentale en lichamelijke gezondheid is voor topprestaties en high performance. Het bedrijfsleven spiegelt zich daarom vaak aan topsporters, haalt er inspiratie uit. Topsport Connect biedt sporters, bedrijfsleven en overheid een platform om elkaar te versterken.

Drie praktijkvoorbeelden ter illustratie

Maakindustrie

Een industrieel bedrijf (maakindustrie) met tientallen vestigingen door heel Nederland heeft twee uitdagingen: het vitaal en inzetbaar houden van het huidige personeel, gemiddelde leeftijd van de medewerkers ligt  rond de vijfenveertig. Tegelijk wil het bedrijf jonge talentvolle technici aan zich binden. Topsport Connect adviseert een vitaliteitcampagne, waar de imagowaarde van een bekende topsporter met affiniteit voor techniek aan verbonden is. De campagne werkt naar twee kanten:  het inspireren en activeren van de eigen medewerkers, onder andere door workshops, beweeg- en sportactiviteiten, clinics en een roadshow;  het profileren als aantrekkelijke werkgever richting jonge technici, bijvoorbeeld via scholen en evenementen. In de slipstream krijgt het imago van vitale werkgever met hart voor medewerkers een behoorlijk zetje.

Provinciaal

Onder het motto: samen sporten, samen inspireren adviseert Topsport Connect een provincie om topsporters in te zetten als aanjagers voor een vitaler en fitter leven. Zo kunnen we topsporters uit een provincie bij elkaar brengen om gezamenlijk iets terug doen voor de samenleving. Bijvoorbeeld via een online platform, clinics, verenigingen en events. Dit versterkt een gevoel van trots op de sporters uit de provincie en stimuleert de sportparticipatie. Bovendien heeft de uitstraling als vitale, gezonde provincie positieve effecten op nieuwe netwerken en sportinfrastructuur.

Landelijke vereniging

Een landelijke vereniging wil inspelen op de hervormingen in de zorg. De rijkssubsidie wordt afgebouwd en de organisatie slaat een nieuwe koers in. Dit betekent verandering voor de medewerkers en een onzekere toekomst. Topsport Connect organiseerde samen met oud wereldkampioen schaatsen Pauline van Deutekom een lezing voor medewerkers over het omgaan met onzekerheid, verandering en nieuwe wegen inslaan. Mogelijke vervolgstappen zijn het verbinden van bekende topsporters om fondsen te werven.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte! 

Opening Leijersweerbrug Rijssen 14 maart 2015 door Ingrid Prigge, gedeputeerde Gerrit-Jan Kok en Voorzitter wanderlverenigning HAnnie Hakvoort.
Opening Leijersweerbrug Rijssen 14 maart 2015 door Ingrid Prigge, ex-gedeputeerde Gerrit-Jan Kok en Voorzitter wanderlverenigning Hannie Hakvoort.


Opening N307/N50 bij Kampen voor de Provincie Overijssel met Olympisch schaatskampioen Stefan Groothuis.
Opening N307/N50 bij Kampen voor de Provincie Overijssel met Olympisch schaatskampioen Stefan Groothuis.

Back To Top