Ga naar hoofdinhoud
06 - 109 36 045 info@topsportconnect.nl

Vitaliteit

Voor een duurzaam resultaat: samen ontwikkelen

Voor een breed draagvlak ontwikkelt Topsport Connect samen met u het verhaal over vitaliteit. Hier staat de ‘waarom vraag’ centraal. Waarom is het belangrijk voor uw organisatie? Ten tweede  beantwoorden we de ‘hoe vraag’. Hoe komen medewerkers duurzaam in beweging zodat ze positief mee veranderen met de nieuwe werkomgeving en/of langer inzetbaar zijn. Wij benutten de lessen uit de topsport en zetten (ex)topsporters in. Ten slotte beantwoorden we de ‘wat vraag’. Wat gaan we doen?  We gaan de mentale en lichamelijke gezondheid van medewerkers verbeteren. Dat kan op veel verschillende manieren, individueel en in groepsverband. We zorgen ervoor dat medewerkers  wat te kiezen hebben, er zelf achter staan én regelmatig de juiste zetjes in de goede richting krijgen.

vitaliteit binnen het bedrijf

Waarom in vitaliteit investeren?

Tot voor kort werd het investeren in vitaliteit vooral gezien als een eigen verantwoordelijkheid van werknemers. Werkgevers moeten zich daar vooral niet mee bemoeien. Dit was lange tijd de mening van velen. Toch begint deze opvatting te wankelen. Er komt steeds meer steun te voor het idee dat het investeren in vitaliteit als pijler voor duurzame inzetbaarheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. Annemarie Heuvel schetst vier beweegredenen waarom het zinvol is om samen in vitaliteit te investeren.

1. Aanpassen aan snelle verandering en concurrentie

De ontwikkelingen in de markt en maatschappij gaan razendsnel. Dit vraagt innovaties, nieuwe technologie, meer ondernemerschap en zelfsturing. Ook de (internationale) concurrentie neemt toe. Bedrijf en medewerkers moeten zich aanpassen aan nieuwe eisen en technieken.

2. We moeten langer doorwerken

Het personeelbestand vergrijst, er is vervangingsvraag. Bovendien gaan medewerkers later met pensioen waardoor ze langer moeten doorwerken. Het bedrijf moet daarom zuinig omspringen met de huidige medewerkers. En medewerkers moeten een scherp oog hebben voor belastbaarheid, competentieontwikkeling en voorkomen van fysieke slijtage.

3. Er zijn minder jongeren op termijn

Het aantrekken van jonge medewerkers is geen vanzelfsprekendheid in de branche. Ook de aanwas van jongeren neemt in de komende jaren af.

4. Minder ziekteverzuim bespaart kosten

Op basis van een mogelijke reductie van het ziekteverzuim valt een volgende berekening te maken. Een zieke werknemer kost het bedrijf ongeveer 1,5 tot 2 keer hun bruto loon. Met actief vitaliteitsbeleid kan het verzuim met 2% dalen en dat levert het bedrijf meteen geld op. Bij een gemiddelde loonsom van 40.000 euro is dat al gauw een besparing van 800 euro per medewerker. Dit geld is beter besteed aan preventieve en positieve activiteiten die een gunstig effect hebben op minder ziekteverzuim.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte! 

Workshop Energie en Vitaliteit. Gezonde cijfers betekenen niet automatisch een gezond bedrijf. Vitale en energieke medewerkers zijn namelijk cruciaal voor uw bedrijf. Ze zijn productiever en meer betrokken bij uw onderneming. Maar wat doet u aan preventie en het verbeteren van de leefstijl van uw medewerkers? Wij vertellen hoe u zichzelf en uw medewerkers gezond houdt en wat de winst voor uw bedrijf is.
Workshop Energie en Vitaliteit.
Gezonde cijfers betekenen niet automatisch een gezond bedrijf. Vitale en energieke medewerkers zijn namelijk cruciaal voor uw bedrijf. Ze zijn productiever en meer betrokken bij uw onderneming. Maar wat doet u aan preventie en het verbeteren van de leefstijl van uw medewerkers? Wij vertellen hoe u zichzelf en uw medewerkers gezond houdt en wat de winst voor uw bedrijf is.
Back To Top