Ga naar hoofdinhoud
06 - 109 36 045 info@topsportconnect.nl

Wat we doen

Ontwikkelen van vitaliteitbeleid vergt een goede voorbereiding. Voor een duurzaam resultaat zien directie en medewerkers de toegevoegde waarde en zijn bereid er samen tijd, geld en energie in te steken.  Wij noemen dit co-creatie en dat heeft drie belangrijke voordelen: meer draagvlak, want we maken een programma dat van de mensen zelf wordt; meer resultaat, omdat het echt focust op leeftstijlbeïnvloeding en dus ook effect heeft op de langere termijn; kostenbesparing omdat de investering wordt terugbetaald in lager ziekteverzuim en productievere medewerkers.

6 Stappenplan

Topsport Connect werkt volgens de lean methodiek en hanteert zes stappen.

We ontwikkelen samen een visie op vitaliteit (inventarisatiescan)

Wat willen we samen bereiken? Waarom is het nodig? Hoe gaan we het vormgeven? Wat gaan we doen?  We brengen de behoeften, bedrijfsmogelijkheden en het sport/beweeg/gedrag van werknemers in kaart met onze inventarisatiescan.

We doen een vitaliteitcheck (niet medisch of medisch)

Per afdeling,  doelgroep binnen het bedrijf, of per individu stellen we vast welk doel en welk effect we willen behalen. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en de wensen van de medewerkers. Hoe meer maatwerk en individueel advies hoe groter de kans op duurzaam succes.

We maken een actie en beweegprogramma met keuzemogelijkheden

Dit kan variëren van een beweegprogramma, sportactiviteiten, ademhalingsoefeningen, actieve lunches, versterken van teamwork en samenwerking.  Kortom voor vitaliteit betekent naast  sport en bewegen ook aandacht voor leefstijl, de invloed van collega’s en prikkels in de dagelijkse werkomgeving.  Medewerkers  kiezen zelf voor sporten/beweegactiviteiten.  Op basis daarvan wordt een aanbod  op maat gepresenteerd.

We implementeren het met inzet van experts en (ex)topsporters

De inzet van (ex)topsporters werkt motiverend. Ze gelden als rolmodel  en vertegenwoordigen de waarden rond fitheid en gezondheid. Zij worden in eerste instantie gekozen om de “populaire” sporten uit te voeren die door het bedrijf zelf gekozen zijn. Daarna kijken we of hun rol  en het programma kan worden uitgebreid.

We evalueren geregeld en stellen waar nodig bij

Samen met de experts en coaches  voelen wij ons verantwoordelijk voor het slagen van  een vitaliteitsprogramma. We evalueren regelmatig  de doelen en effecten en stellen dan desgewenst het plan bij. Ook kunnen we nazorgactiviteiten opzetten.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte! 

Back To Top